محاسبه کمیسیون املاک
دانلود اپلیکیشن
خرید و فروش رهن و اجاره داوری
هزار تومان رهن
هزار تومان رهن اجاره 2 هزار تومان
خواسته مالی
خواسته غیرمالی
هزار تومان
از مؤسسه حقوقی داور انتخاب کرده ام
محاسبه کمیسیون املاک
تعرفه کمیسیون برای هر طرف
مالیات ارزش افزوده
جمع کل دریافتی از هر طرف