قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان


مبلغ : 1,000,000 تومان
مبلغ با تخفیف : [contract_amount2] تومان