خانه » بلاگ » قرارداد اجاره نامه کارگاه بدون سرقفلی
قرارداد اجاره نامه کارگاه بدون سرقفلی

قرارداد اجاره نامه کارگاه بدون سرقفلی

قرارداد اجاره نامه کارگاه بدون سرقفلی

قرارداد اجاره نامه کارگاه بدون سرقفلی

  01.png63.jpg

این قرارداد نوعی از قرارداد اجاره ملک محسوب می شود. از نظر کاربری، ملک کارگاه، تجاری محسوب می شود زیرا که در آن حرفه تجاری انجام می شود.
تعداد بسیاری از تولیدی ها برای فعالیت کاری خود نیازمند به یک کارگاه مجهز هستند. بسیاری از موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، مسافربری، خدماتی و تجاری دارای کارگاه مخصوصی هستند که در آنها کارگر ها و مهندسان در حال کار هستند. همچنین برخی از مشاغل نوپا و خرد بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
قراردادهای اجاره به دو دسته قرارداد رسمی و قرارداد عادی تنظیم می شود. قرارداد رسمی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. یکی از مزیت های تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی این است که، اگر مستاجر تعهدات خود را انجام ندهد موجر می تواند بدون مراجعه به دادگاه دستور حکم تخلیه بگیرد.
قرارداد عادی قراردادی است که در دفاتر مشاورین املاک تنظیم می شود؛ که معمولا به صورت چاپی توسط اتحادیه املاک تنظیم می شود. اگر مستاجر در این شرایط از پرداخت مال الاجاره امتناع کند، موجر با به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

قرارداد اجاره کارگاه چگونه قراردادی است؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد دارند کسب و کار تجارتی راه اندازی کنند، احتیاج به کارگاه صنعتی دارند. حال ممکن است افرادی باشند که صاحبان ملک یک کارگاه صنعتی هستند، و قصد دارند که ملک خود را به این افراد اجاره دهند.
همچنین ممکن است اشخاصی تصمیم بگیرند به جای صرف هزینه در زمینه خرید یک کارگاه خصوصی، این پول را صرف دیگر موارد تجارت خود خرج کنند. در هر دو صورت، کاملا واضح و مشخص است که نمونه قرارداد اجاره کارگاه یکی از قراردادهای رایج در حوزه صنعت و تجارت است.

تفاوت اجاره نامه و سرقفلی

سر سقفلی امتیازی است که موجر از مستاجر علاوه بر دریافت اجاره ماهیانه، از او می گیرد. مستاجر با پرداخت سر قفلی به موجر می تواند به غیر انتقال دهد؛ و در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او اجاره دریافت کند. همچنین مستاجر که ضمن عقد قرارداد شروط را پذیرفته است؛ امتیازاتی دارد. که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر می گردد. مستاجر برای دریافت این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک پول پرداخت می کند.

نکات مهم

•    زمانی که اخذ وجه صورت گیرد، جهت انتقال حقوق تجاری، این عقد اجاره بدون سرقفلی است
•    زمانی که انتقال منافع با اخذ وجه تحت عنوان سر قفلی صورت گیرد، این عقد اجاره با حق سرقفلی است
این نوع قرارداد منافع ملک را برای مدت معینی در قبال اجاره بها در طول مدت اجاره به مستاجر واگذار می شود. اما اصطلاح سر قفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک به صورت یک جا به دیگری واگذار می کند.

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط بین موجر و مستاجر برای اولین بار در سال 1356 به تصویب رسید. این قانون یکبار در سال 1362 و بار دیگر 1376 اصلاح شد. طبق اصلاحیه جدید روابط بین موجر و مستاجر، نیازمند رعایت نکات زیر است:
•    مدت قرارداد تعیین و نوشته شده باشد
•    در دو نسخه تنظیم شده باشد
•    بعد از امضا توسط موجر و مستاجر، دو شاهد عاقل و بالغ نیز امضا شود
رعایت این سه نکته طبق مصوبه سال 76، باعث می شود قرارداد شکل قانونی به خود بگیرد.

ویژگی قرارداد اجاره کارگاه

•    قراردادی که حقوق مستاجر و موجر مورد توجه قرار گیرد
•    این قرارداد نوعی از قرارداد قانونی است. زمانی که با آشنایان خود قرارداد منعقد می کنید حتما آن را ثبت کنید و شاهد داشته باشید
•    مشخصات طرفین قرارداد به طور کامل و دقیق نوشته شود
•    میزان مدت زمانی که مستاجر می تواند در ملک باشد کاملا مشخص شود زیرا پس از اتمام مدت زمان، مستاجر باید ملک را تخلیه کند و همچنین موجر نمیتواند زودتر از موعد مستاجر را مجبور به تخلیه کند
•    مقدار اجاره بها مشخص باشد
•    مقدار ودیعه و نحوه پرداخت اجاره بها مشخص شود
•    شرایطی مانند تعداد افراد اجاره کننده، موضوع شغل مستاجر، حق واگذاری به غیر و... به طور کامل مشخص شود
•    ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد

به طور کلی قرارداد اجاره کارگاه به دو دسته تقسیم می شود:cropped-image-of-insurance-agent-discussing-with-client-at-desk-1036263996-2b21eeccb3d04b0a965ee93debab84b6.jpg

1.    نمونه قرارداد اجاره کارگاه تولیدی
این قرارداد برای آن دسته از مشاغلی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن فرآیند تولید محصول اتفاق می افتد.
2.    نمونه قرارداد اجاره کارگاه صنعتی
این قرارداد بر آن دسته از مشاغلی مورد استفاده قرار می گیرد که فعالیت های صنعتی دارند

مفاد قرارداد اجاره کارگاه

1.    عنوان قرارداد
اصول اولیه هر قراردادی تنظیم عنوان صحیح است. عنوان قرارداد موضوعیت شخص حقیقی یا حقوقی را که با پرداخت مبلغی به صورت متناوب از منافع یک واحد کارگاه تجاری بهره مند میگردد را مشخص می کند.
2.    عین مستاجره
منظور از اصطلاح عین مستاجره یعنی اشیا یا مکانی که مستاجر به دنبال اجاره آن و استفاده از منافع اش می باشد. در این قسمت نشانی دقیق کارگاه، شماره تلفن، کد پستی و سایر اطلاعات مربوطه و همچنین امکانات و تجهیزات کارگاه باید ذکر گردد.
3.    مشخصات موجر و مستاجر و تعهدات آنها
مشخصات موجر و مستاجر که ممکن ا ست شخص حقیقی یا حقوقی باشند، از جمله نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، و دیگر مشخصات حقیقی یا حقوقی باید ثبت گردد.

تعهدات مستاجر

•    مستاجر متعهد می شود که اجاره بهای کارگاه را در زمان تعیین شده در قرارداد پرداخت کند.
•    مستاجر متعهد می شود که آسیبی به کارگاه وارد نگردد و از انجام فعالیت های خارج از عرف صنایع پرهیز نماید
•    مستاجر متعهد می شود که نوع فعالیتی که در موضوع قرارداد ذکر شده است را بدون موافقت موجر تغییر ندهد
•    مستاجر متعهد می شود که در پایان قرارداد کارگاه را تسلیم موجر نماید

تعهدات موجر

1.    موجر موظف است که اگر کارگاه برای بهره برداری صنعتی احتیاجی به تعمیر داشته باشد، تعمیرات لازم را انجام دهد؛ مگر آنکه طبق توافقات با مسئولیت مستاجر باشد
2.    موجر موظف است کارگاه را طبق قرار تعیین شده در قرارداد به مستاجر تحویل دهد
3.    موجر نمی تواند تغییراتی در کارگاه ایجاد کند که مانع استفاده مستاجر از کارگاه باشد
4.    مدت قرارداد
موجر و مستاجر باید در هنگام عقد قرارداد، مدت زمان اجاره را باید در قرارداد تعیین کنند و توجه داشته باشید که چنانچه در متن قرارداد، تعیین مدت زمان ذکر نشود، این قرارداد به طور کل نا معتبر است
5.    اجاره بها
مستاجر برای استفاده از عین مستاجره باید مبلغی را در هنگام تنظیم قرارداد مشخص کند و به موجر بپردازد.
6.    موارد فسخ قرارداد
•    موجر اگر زمانی که متوجه شود که مستاجر ملک مورد اجاره را به استعمال زمینه ای دیگری فعالیت دارد ( غیر از زمینه توافق شده) می  تواند به صورت قانونی قرارداد را فسخ کند.
•    در صورتی که طرفین قرارداد با توافقات ضمن عقد قرارداد یا به موجب توافقات بعدی، برای خود حق فسخ ایجاد کنند.
•    گاهی ممکن است افراد به دلیل حادثه ای از قبل تعیین نشده، توانایی اجرای تعهدات خود را از دست بدهند. در این صورت عدم اجرای تعهدات نقص شناخته نخواهد شد. در این شرایط می توانید از ماده فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه تصمیم گیری نمایید
7.    سر قفلی در قرارداد
در سال 1376 برای حمایت از حقوق مستاجر، اصطلاح سر قفلی شناخته شد. سر قفلی مختص اماکن تجاری است. طرفین در هنگام عقد قرارداد می توانند مبلغ سر قفلی را تعیین کنند؛ زیرا سر قفلی بر خلاف حق کسب و پیشه به صورت خودکار ایجاد نشده و مستاجر باید برای دریافت این حق مبلغی را بپردازد.

جمع بندی

با توجه به پیچیدگی و چالش های قرارداد، تیم مشاوران قرارداد نویس با جمع آوری نکات قانونی و قراردادی لازم، نسخه ای از این قرارداد را تهیه کرده اند که به صورت فایل pdf و word  در اختیار شما قرار گرفته است. امید داریم استفاده از این قرارداد، تجربه خوشایندی برای شما به همراه بیاورد.

                                                                                                        01.png

نوشته شده در 1400/10/12 - 19:28:39
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است!
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید و سوال های خود را بپرسید.
قرارداد نویس
آدرس: قم، پردیسان، بلوار تقوی،پلاک 29
تلفن: 02538838450
ایمیل: qarardadnevis.ir@gmail.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به قراردادنویس می باشد. ©