خانه » بلاگ » نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان
نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان

نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان

نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان                 01.png                                   

قرارداد کاشی کاری ساختمان یک قرارداد پیمانکاری ساختمان است که از مراحل نازک کاری ساختمان محسوب می شود .کاشی کاری ساختمان علاوه بر تجربه و حرفه ای بودن نیاز به استفاده از متریال باکیفیت مناسب می باشد. قرارداد اجرای کاشی کاری ساختمان یک قرارداد مهم برای تمامی سازندگان ساختمانی محسوب شده و باید بر پایه ی اصول و ضوابط خاصی به طور ماهرانه اجرا شود. از دیگر قراردادهای پیمانکاری ساختمان می توان به قرارداد اجرای سفت کاری ساختمان و قرارداد اجرای نقاشی ساختمان اشاره کرد.

 

نمونه قرارداد کاشی کاری ساختمان چیست؟

از تاثیر اجرای کاشی کاری در معماری و دکوراسیون ساختمان نمی توان چشم پوشی کرد و انتخاب کاشی مناسب به همراه اجرای حرفه ای ، می تواند تاثیر بسیار زیادی در ساختمان داشته و گویای اعتبار ساختمان ساز نیز باشد. لذا قرارداد اجرای کاشی کاری ساختمان از اهمیت بالایی برای ساختمان ساز ها برخوردار بوده و باید به درستی تدوین و امضا گردد.

 

لازم یا جایز بودن فرم قرارداد کاشی کاری ساختمان 

با تدوین قرارداد کاشی کاری ساختمان طرفین معامله که کارفرما و پیمانکار هستند، موظف هستند تا پایان قرارداد متعهد مانده و ملزم به اجرای وظایف خود می باشند و نمی توانند به یکباره تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند.

 

اهمیت نمونه قرارداد کار کاشی کاری

 تنظیم قرارداد کاشی کاری ساختمان از بروز اختلاف در آینده جلوگیری کرده و بعد از امضای نمونه قرارداد کاشی کاری، طرفین قرارداد دارای یک مدرک معتبر قابل ارائه به مراجع ذیصلاح هستند تا در صورت بروز اختلافات احتمالی بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. در متن قرارداد کاشی کاری ساختمان به معرفی پیمانکار و کارفرما پرداخته و در مورد نحوه چگونگی انجام کار و نوع متریال استفاده شده، زمان انجام کار، مشخصات فنی پروژه، مکان پروژه، شرایط پرداخت نقدی و نحوه ی حل اختلافات احتمالی و ... پرداخته می شود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

 

 نمونه قرارداد کاشی کاری.jpg

 

طرفین قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

در متن قرارداد کاشی کاری ساختمان ابتدا به معرفی طرفین قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان پرداخته می شود. در این قراداد شخصی که قصد انجام اجرای کاشی کاری دارد یا ساختمان ساز را کارفرما  نامیده و مجری پروژه پیمانکار نامیده میشود. طرفین در قرارداد اجرای کاشی کاری ساختمان می توانند حقیقی یا حقوقی بوده و در هنگام عقد قرارداد بایستی مدرک طرفین به رویت دو طرف قرارداد رسیده شود.

 

موضوع قرارداد پیمانکاری کاشی کاری و محل انجام آن 

در واقع در این بند قرارداد کاشی کاری ساختمان خواسته های کارفرما و وظایف پیمانکار به طور دقیق شرح داده می شود که می تواند شامل نحوه انجام کار، خدمات قابل ارائه و نوع و نحوه تامین متریال های اجرای کاشی کاری شود و جزئیات مورد نیاز می تواند به صورت پیوست در قرارداد ثبت شود.

 

محاسبات و مشخصات فنی پروژه در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

در این بخش از قرارداد کاشی کاری ساختمان ، به شرح مشخصات فنی پروژه و محاسبات و برآوردهای متریال ها و مصالح ساختمانی  و تعیین نوع مصالحی که باید در اجرای کاشی کاری توسط پیمانکار استفاده شود و مد نظر کارفرما است، پرداخته می شود. در این صورت هم کارفرما از استفاده‌ی متریال مد نظر اطمینان حاصل کرده و از طرف دیگر برای مجری مفید است، چرا که کارفرما نمی‌تواند بعدا تقاضای مصالح ساختمانی خلاف مواردی که توافق شده است را از پیمانکار داشته باشد.
از دیگر مواردی که در این بند قرارداد کاشی کاری ساختمان تعیین می‌شود، می‌توان به ابعاد پروژه ساختمانی به واحد متر مربع و نوع مصالحی که باید استفاده شود، اشاره کرد که نقشه های پروژه بصورت پیوست در قرارداد قرار خواهند گرفت. و مشخصات فنی پروژه در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان.jpg

 

مبلغ قرارداد پیمانکاری کاشی کاری (به تفکیک و کلی) 

در این بند قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان به مبلغ قرارداد پیمانکاری ساختمان که طرفین کارفرما و پیمانکار بر سر آن توافق کرده‌اند، اشاره می کند. مبلغ قرارداد پیمانکاری می تواند به صورت تفکیک شده و مجزا برای بخش‌های مختلف ساختمان ذکر شود و یا به صورت کلی بین طرفین معامله بر اساس متر مربع  توافق شود.
نحوه‌ی محاسبه مبلغ قرارداد می‌تواند بسته به نوع قرارداد متفاوت باشد و می تواند هزینه اجرت و دستمزد و هزینه مصالح به صورت جداگانه نیز ذکر گردد.  با توافق طرفین و با توجه به مدت زمان انجام پروژه، می توان بندی در قرارداد به صورت تبصره گنجانده شود تا با بروز مشکلاتی مانند تورم های احتمالی و یا تعدیل پروژه، طرفین به مشکلی بر نخورند.

 

شرایط پرداخت در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

پس از مبلغ قرارداد پیمانکاری کاشی کاری نوبت به بند نحوه و شرایط پرداخت در قرارداد کاشی کاری ساختمان می رسد که باعث می‌شود، نحوه پرداخت ها توسط کارفرما به صورت صریح و شفاف بعد از توافق در قرارداد ثبت شود و از بروز اختلافات در آینده کاسته شود.

 

اسناد و مدارک پیمان در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

در زمان عقد قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان بایستی مدارک مورد نیاز پیمان به پیمانکار از طرف کارفرما تحویل داده شده و در قرارداد ذکر گردد. 

 

مدت انجام کار در قرار داد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

مدت زمان انجام کار یکی دیگر از مواردی که همواره در قراردادهای پیمانکاری باعث ایجاد اختلاف و بعضاً بروز دعوا و اختلاف می‌شود، عدم رعایت مدت زمان انجام پروژه توسط پیمانکار است.  در متن قرارداد کاشی کاری ساختمان باید به صورت دقیق تاریخ شروع پروژه و تاریخ اتمام پروژه که مورد توافق طرفین است، ثبت شود. البته باید مدت زمان انجام پروژه به صورت روز کاری ذکر شده و تعطیلی های رسمی و غیررسمی کشور در آن  دیده شود.


تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان 

در این بند قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان به شرح وظایف اصلی پیمانکار پرداخته و شاید یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد کاشی کاری ساختمان می باشد، که پیمانکار متعهد می‌شود تجهیزات و کارگاه و مصالح ساختمان را از کارفرما تحویل گرفته و شرح وظایف او با ذکر جزئیات در متن قرارداد گنجانده می‌شود که تمام تعهدات پیمانکار کاشی کاری اعم از اجرایی و تجهیز کارگاه فنی و...  آورده می شود.


تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

علاوه بر تعهدات پیمانکار در قرارداد اجرای کاشی کاری ساختمان کارفرما نیز وظایفی دارد که در متن قرارداد کاشی کاری ساختمان به عنوان تعهدات کارفرما مانند مواردی مانند تهیه و تامین مصالح، تامین تجهیزات مورد نیاز پیمانکار، مسائل مالی و بیمه که با ذکر جزئیات در قرارداد آورده می شود و می توان به صورت کاملا گسترده و متنوع باشد.


تضمین حسن انجام کار در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

کارفرما همواره می‌تواند در قالب حسن و ضمانت انجام کار، در زمان تعهدات خود مبلغی را به عنوان تضمین حسن انجام کار از مبلغ تعهد خودش کسر کرده و  بعد از پایان هر مرحله کار، آنها را به حساب پیمانکار واریز کند. این کار برای هرچه بهتر اجرا شدن کاشی کاری توسط پیمانکار و برای اطمینان خاطر کارفرما در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به عنوان مثال ۱۰ درصد از هر مرحله پرداخت کارفرما و پیمانکار باشد، که توافقی بوده و در قرارداد ذکر خواهد شد.


موارد فسخ قرارداد در قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

معمولا در قرارداد با توجه به مشکلات ایجاد شده، که گاها  از طرف پیمانکار است مانند تاخیر در انجام پروژه و یا واگذاری پروژه به شخصی دیگر و موارد غیر موجه در فرآیند کاشی کاری و یا مشکلات کارفرما با توجه به عدم انجام تعهدات، بایستی بند فسخ برای طرفین در نظر گرفته شده و بایستی طرفین در نگارش این بند نهایت دقت را به عمل آورده و باعث ایجاد خسارت های مالی برای هر یک از طرفین نشود.

 

اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

همواره در قراردادهای مختلف بروز اختلاف اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل طرفین باید بر سر یک مرجع مورد تایید به توافق رسیده تا در صورت بروز اختلافات به همان مرجع رجوع کنند.

 

نسخ قرارداد پیمانکاری کاشی کاری ساختمان

 قرارداد باید در نسخه‌های مشابه و با اعتبار یکسان تنظیم شود که در این بند به تعداد نسخه های قرارداد و یکسان بودن ارزش آنها اشاره می کند و همگی نسخه ها بایستی امضا و مهر زنده داشته باشند.

                                                                                                                     01.png

نوشته شده در 1401/10/11 - 22:18:31
دیدگاه ها
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است!
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید و سوال های خود را بپرسید.
قرارداد نویس
آدرس: قم، پردیسان، بلوار تقوی،پلاک 29
تلفن: 02538838450
ایمیل: qarardadnevis.ir@gmail.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به قراردادنویس می باشد. ©